Farmer Speak

From Goonwiki

Jump to: navigation, search

Part of a series on
Advanced Guides to EVE

mentorbee96.png

Advanced Techniques

Implants · Cynosural Field · Alts
Test Server · Eve Misinformation
Spreadsheets · Cyno Alt · Grid-Fu
Multiboxing

Linguistic Resources

Foreign Language EVE Forums
Chinese · Danish · Finnish
French · German · Icelandic
Italian · Japanese · Norwegian
Polish · Portuguese · Russian
Spanish · Swedish · Yiddish

Nerd Information

Ship Size Comparison · Unix and You · Prefs.ini
Creating EVE Movies · Mechanics of Skill Training
Playing Music Over Teamspeak
Precise Navigation · Downtime
EVE Data Files · Software Development
Phonetic Alphabet · Prowords
API Key · Etymology of Ship Names

Other Guides

View Full Advanced Guides Index

Contents

Introduction

Collection of helpful phrases and words that I used in WoW to combat farmers and the like. Most of them will leave if you ask them nicely. I was able to clear a system of KOS farmers just by asking "Wan shang hao! Qing bu yao qiang wo de guai. Xie xie ni." Meaning "Good evening! Please do not steal my mobs. Thank you."


See it does work you faggots.

Greetings

 1. ni hao - hello, how are you?
 2. wo hen gao xing ren shi nin - I am very happy to meet you.
 3. Shen-ti hao ma - Is your health well?
 4. Ni zen me yang? - How are you doing?
 5. Zao chen hao - Good morning
 6. Xia wu hao - Good afternoon
 7. Wan shang hao! - Good evening!
 8. wo shi mei go ren - I am American
 9. Wo zheng zai xue zhong wen - I am still learning Chinese.
 10. Wo zhi hui jiang ying wen he yi dian dian zhong wen. - I can only speak English and a few Chinese phrases.

Greeting Responses

 1. Hen hao, ni ne? - Very well, and you?
 2. Bu zen me yang. - I'm okay.
 3. Bu hen hao. - I'm not well.
 4. Wo lei si le - I'm dead tired
 5. Wo hen mei yi si. - I'm very bored

Farewells

 1. Zai jian - See you again / Goodbye
 2. Wan an - Good night
 3. xi wang ni jing tian hui hen hao! - I hope you have a good day
 4. Zuo hao meng a! - Sweet dreams! (lit: have good dreams)

Phrases for partying

 1. Ni yao bu yao he wo men yi qi? - Would you like to join my group?
 2. Deng yi xia. - Hold on one second.
 3. Zou le! - It's gone!
 4. Ni xian zou. - You go first.
 5. Zan men deng yi xia, rang ta men zui shang lai. - Lets wait a minute and let them catch up with us.
 6. Tai nan le! - Too difficult!
 7. Tai gao ji! - Too high level

Retaliation against Farmers, KSers, Beggers, etc

 1. Qing bu yao da rao wo - please dont bother me
 2. Qing bu yao qiang wo de gui - please do not steal my mobs
 3. Wo ke yi zi ji zuo! - I can do it by myself
 4. Bie dan xin wo! - Dont worry about me!
 5. Wo mei you qian - I have no money
 6. Wei, zhe bu he qing he li a! - Hey, it's uncouth to do this (unethical PK / KS)
 7. qing wen ni men dang zhong li you ji ge zhen zheng de ren? - How many of you guys are human?
 8. Qing yi hou bie zai ze yang zuo - Please refrain from doing this again
 9. Yao shi wo yi zhi qiang ni de de gui, ni hui bu hui gao xing? - Would you be happy if I constantly stole your mobs?
 10. Yao shi ni bu zhe yang biao xian, ne ke neng hui zuo geng duo peng you. - If you didn't behave in this manner, you would make more friends in game
 11. Bu yao re ma fan. - Dont stir up trouble
 12. Yi qie zhi xiang qian - Everyone thinks only about money
 13. Ting zu! - Stop it! / Enough!
 14. A, shang hai ni le ma? - Oh, did that hurt?

Requesting Help

 1. Jiu ming! - Help!
 2. Ni keyi bang wo ma? - Could you help me?
 3. Qing bang xia mang - Please do me a favor
 4. Wo diu le - I am lost
 5. Wo xu yao [X] - I need [X]
 6. Wo bu neng dong! - Im stuck!

Questions

 1. ni hui jiang ying yu ma? - Do you speak english?
 2. ni ming bai le ma? - Do you understand?
 3. ni shi na li de? - Where are you from?
 4. ni zai na li? - where are you?
 5. Wei shen me? OR Shen me yuan yin? - Why?
 6. Shen-me? - What?
 7. Mei Shi ma? - Are you alright? (ok?)
 8. Wo xu yao chong fu yi bian ma?- must I repeat this?
 9. Ni jue de wo si yi ge sha gua ma? - Do you think Im an idiot?

Apologies

 1. Dui bu qi - I'm sorry/Excuse me
 2. Wo bu dong (ni de yi si) - I dont understand (what you mean)
 3. wo bu dong ni zai shuo shen me - I dont understand what you are saying
 4. Hen dui bu qi da rao ni - Im sorry to disturb you
 5. Bie tai dan xin, wo zhi zai kai wan xiao ne! - Take it easy, Im joking around
 6. Ta zai kai wan xiao ne! - Hes kidding you!
 7. Zhi shi shuo shuo wan, xiang kan ni de fan ying - I only said it to see your reaction
 8. Wo hen gan xie ni, dan shi wo bu neng shou ni de li wu. - I appreciate your goodwill, but I can't accept your gift.

Requests

 1. jia you - GO GO GO! (Use as a cheer)
 2. ni kan! - look!
 3. Pao! - Run!
 4. Deng yi xia. - Wait a moment.
 5. Ni xian zou. - You go first.
 6. bu yao sha ta - dont kill him/her/it
 7. bu yao sha wo - don't kill me
 8. Guo lai - Come here
 9. Qing gen wo lai - Please come with me
 10. Bie jin zhang! - Dont be tense! (Take it easy, Cool it)
 11. Yao you nai xin - Be patient
 12. Kan wo zen me zuo! - Watch me! (lit: Watch what I do!)
 13. Bie zai shuo le. - Drop it. (Lit: Don't keep talking.)
 14. Bu yao fang qi. - Don't give up.
 15. Qing zhu yi - Please pay attention/Be careful.
 16. Ni you mei you qian - Do you have money?

Exclamations

 1. Wahhh! - Wow!
 2. Ai ya! - Oh my! (Use like "wtf")
 3. Ta ma de! - EXPLETIVE (Use like "damn it")
 4. OK! - Cool!
 5. Zao le! - EXPLETIVE (Use like "oh fuck!")
 6. Gou le! - Enough!
 7. Zao de hen! - What a mess!
 8. Bie zhao ji! - Dont worry!
 9. Da qing tian! - Its a great day!
 10. Hao kan! - Pretty!
 11. Wo tong yi! - Agreed!
 12. Dang ran! - Really! (no joking!)
 13. Zhen tao yan! - How annoying!
 14. Hao le - Ok, Good enough (can mean ok or as a truce, more like lets stop arguing)
 15. Xiao xin! - Be careful!
 16. Hao bang a! - Excellent!
 17. Bu cuo! - Not bad!

Nice Comments

 1. Peng you - Friend
 2. Hen hao wan - That was fun
 3. Wo hen xi huan ni. Xiang zuo peng you ma? - I like you. Can we forge a friendship together?
 4. Xie xie - Thanks
 5. Fei chang gan xie OR Hen gan xie - Thank you very much
 6. Bu ke qi - You're welcome
 7. Bu xie - Don't mention it! (i.e. form of youre welcome)
 8. Mei wen ti - No problem
 9. Mei guan xi - Doesnt matter
 10. Bu gan dang - I dont really deserve it / You flatter me
 11. Ni na ba. - You take it.
 12. Dui dui dui - Mm-hmm (confirms one is listening, lit: Right, right, right)

Insults

 1. hu shuo ba dao! bullshit - (Lit: You speak nonsense)
 2. Gou pi! - bullshit (Lit: pig's ass; more offensive than above)
 3. Chi shi! OR Gun dan! - Fuck off! (Lit: go fuck yourself)
 4. qu ni ma de! - to hell with you/your mom!
 5. qu di yu! - Go to hell!
 6. Qin wo de pi gu! - Kiss my ass!
 7. Ni shi da pian zi! - You are a cheat!
 8. Ni shi zei! - You're a thief!
 9. Ni hen que de! - You are a faggot! (Lit: You lack any sense of class whatsoever.)
 10. Cao ni zu zong shi ba dai - Execute the 18 generations of your ancestors
 11. Lun jian ni jia zhu zhong shi ba dai - Rape the 18 generations of your ancestors
 12. Gou yang de - Your family are nothing but dogs (Lit: You were raised by dogs, very insulting)
 13. Sha gua - Silly (Literally: stupid melon)
 14. Wang ba dan - Bastard
 15. Han wo de bang - Suck my dick
 16. Ni meiyou lan gun! - You have no dick!
 17. Wo xi wang ni hi man man si, dan kuai yi dian xia di yu! - I wish you a slow death, but a quick ride to hell!

Misc. Statements

 1. Bu - no
 2. Shi - yes
 3. Ke neng - Probably
 4. Ye xu - Possibly
 5. Yi ding - Certainly/Definitely
 6. Dang ran a! - Of course!
 7. Bie - Don't
 8. bu yao - don't want
 9. bu hao - not good
 10. Hao - Good
 11. Huai - Bad
 12. Bu dui. - You're wrong
 13. Hao ke pa - That was scary
 14. Zhun qie - Exactly
 15. Nan - Man
 16. Nuu - Woman
 17. Ni - You
 18. Wo - I
 19. Wo men - We
 20. Wo Jiao/Wo de ming zi shi () - My name is ()
 21. Suan le - Forget it.
 22. Wo xu yao - I need
 23. qian - money
 24. pi jiu - Beer
 25. Ren - person, people
 26. yi dian - little
 27. Tai duo ren a! - Too crowded!
 28. Hui jia - Go home
 29. Shui jiao - Sleep
 30. Zhao dao ta - Find him
 31. Gei wo - Give me
 32. Jing yan - XP
 33. Bu yao- Dont
 34. Wu bu zhi dao - I dont know
 35. Bu yong - I don't need it
 36. Bu yong xie - NP Thanks
 37. Wo shi - I am
 38. Zou - Go
 39. Deng - Wait
 40. Si - Die
 41. Shen me - What
 42. Ni ne? - You?
 43. Mi mi - Secret
 44. Zhe shi wo de mi mi - This is my secret.
 45. Ni dai wo qu... - Please take me to...
 46. yi fen zhong - Minute
 47. Yao - want/need
 48. Lai - come
 49. Ni yao - you want
 50. Shi de = yes
 51. Shi ma? - Really?
 52. Shi jian - time
 53. Xian zai - Now
 54. Mei guo de- of the United States
 55. Zhong guo de- of China
 56. Mei you - (I) don't have
 57. Ye ke yi - Also can
 58. Wo xu yao ni - I need you
 59. Shi ta - it is him
 60. Bu yong - No need / don't have to ... etc
 61. Wo hen fan. - Im very trouble minded / not happy
 62. ren wu - Quest (literally: Task)

Helpful Sentences

Media:Example.ogg